Rola lekarza i fizjoterapeuty w osiąganiu sukcesów w terapii

lista artykułów     

Rola lekarza i fizjoterapeuty w osiąganiu sukcesów w terapii - SprawdzonyFizjoterapeuta.pl

09 września 2020

Rola lekarza i fizjoterapeuty w osiąganiu sukcesów w terapii - SprawdzonyFizjoterapeuta.pl Liczba osób, które polecają ten artykuł: 0

W trakcie leczenia bardzo duże znaczenie ma relacja nawiązana pomiędzy pacjentem a lekarzem. Niejednokrotnie na szybkość powrotu do formy wpływ mają nie tylko zastosowane leki, ale i determinacja w powrocie do zdrowia. Nie od dziś bowiem wiadome jest, że nastawienie psychiczne i stosowanie się do wydanych przez lekarza czy fizjoterapeutę zaleceń, skraca czas rekonwalescencji i pozwala na powrót do pełni formy.

 

Rola lekarza w prowadzeniu skutecznej terapii

Właściwa współpraca pomiędzy lekarzem i pacjentem jest kluczem do ustalenia i wdrożenia skutecznej terapii, monitorowania postępów w leczeniu, jak i dobrej jakości życia chorego. W początkowym etapie kontaktu z pacjentem lekarz formułuje wstępny zarys postępowania. Na podstawie zebranych w wywiadzie medycznym informacji, jak i otrzymanych wyników badań, może określić ścieżkę leczenia. Ustalenie wczesnego planu leczenia jest bardzo istotne, ponieważ jeśli uda się postawić właściwą diagnozę na początkowym etapie choroby i wdrożyć skuteczne leczenie modyfikujące, które zahamuje postęp choroby, to wówczas uzyskanie całkowitej remisji choroby staje się realne. 

Rola lekarza w osiąganiu sukcesów w terapii jest tym bardziej ważna, gdy odnosi się do chorób przewlekłych. Wymagają one bowiem częstego kontaktu z lekarzem prowadzącym i wypracowania relacji opartych na obustronnym zaufaniu. Pacjent musi czuć, że jego dolegliwości są traktowane poważnie, a każde zgłaszane symptomy chorobowe analizowane są z należytą troską. Z kolei lekarz powinien opierać się na szczerości pacjentów i niezatajania przez nich nawet najdrobniejszych dolegliwości. Często to właśnie one są brakującym elementem całej „układanki” diagnostycznej i pozwalają na precyzyjne ukierunkowanie terapii.

 

Rola fizjoterapeuty w powrocie pacjentów do formy

Analizując rolę fizjoterapeuty w powrocie pacjentów do zdrowia, należy zwrócić szczególną uwagę na dwa aspekty – dogłębną analizę każdego przypadku medycznego oraz umiejętność takiego pokierowania terapią, aby pacjent otrzymał zestaw zabiegów dostosowanych do jego możliwości. Potrzeba tu zatem nie tylko fachowej wiedzy z zakresu rehabilitacji, ale psychologii pracy z osobami chorymi. 

W terapii osób cierpiących na różnego rodzaju schorzenia ruchowe, czy tych dochodzących do formy po przebytych urazach, wypadkach czy operacjach, kluczowe znaczenie ma stopniowe odczuwanie poprawy po zastosowanej terapii. Brak odczuwalnych efektów działa niestety negatywnie i często sprawia, że pacjenci nie przykładają się należycie do wykonywanych ćwiczeń czy zlecanych zabiegów. Rola fizjoterapeuty polega tu więc nie tylko na ułożeniu planu rehabilitacji, ale i na określeniu perspektyw czasowych, w których pacjent powinien odczuć poprawę.

 

Pacjent kontra lekarz i fizjoterapeuta – jak wypracować dobrą relację? 

W relacji pomiędzy pacjentem a lekarzem prowadzącym, czy fizjoterapeutą, istotne znaczenie mają przypisane im role społeczne. Owe role wyznaczają ramy, które są często zupełnie inaczej postrzegane przez obydwie strony. Rola pracownika medycznego jest zwykle określana przez pryzmat roli zawodowej, która jest ściśle określona. Natomiast rola pacjenta jest tematem dość szerokim i trudnym do ustandaryzowania. Z całą pewnością spotkanie pacjenta z lekarzem czy fizjoterapeutą ma z jednej strony wymiar formalny, a z drugiej bardzo osobisty. Lekarz powinien umieć w relacji tej zachować dystans, nie przekraczając dopuszczalnych granic zażyłości. Z drugiej strony do osiągnięcia sukcesu w terapii potrzeba także empatii i nietraktowania pacjenta jak jeden z kolejnych przypadków. Trzeba pamiętać, że każda wizyta u lekarza czy fizjoterapeuty ma jasno określony cel – jest nim poprawa zdrowia pacjenta. 

Kształtowanie relacji pacjent-lekarz czy pacjent-fizjoterapeuta jest bardzo ważnym elementem terapii, choć niestety często nadal traktowanym marginalnie. Budowanie zaufania, udzielanie emocjonalnego wsparcia, rozwiewanie obaw czy przekazywanie informacji w sposób zrozumiały i przystępny dla pacjenta są bardzo ważne i wspierają proces leczenia. Chorobom zazwyczaj towarzyszy zachwianie równowag emocjonalnej, przez co pacjenci na pewne sygnały reagować mogą silniej. Odpowiednia atmosfera panująca w gabinecie lekarskim ułatwia osobom chorym przełamanie bariery strachu i zażenowania, które często towarzyszą im przy opisywaniu dolegliwości, co ma kluczowe znaczenie w postawieniu trafnej diagnozy. Jeśli więc wypracowana relacja pomiędzy pacjentem a lekarzem czy fizjoterapeutą bazować będzie na zaufaniu i nakierowana będzie na poprawę zdrowia, to z pewnością wybrana terapia zrealizowana zostanie z sukcesem.

 

Szukasz Sprawdzonego Fizjoterapeuty?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki!

O czym chcesz przeczytać?

Inne artykuły o fizjoterapii

02 września 2020

Znaczenie wody w diecie człowieka i jej rola w fizjoterapii

Odpowiednie nawodnienie organizmu to klucz do zdrowego funkcjonowania oraz przyspieszenia procesu rekonwalescencji. Dowiedz się, ile wody należy spożywać i jakie korzyści przyniesie to Twojemu zdrowiu.
Znaczenie wody w diecie człowieka i jej rola w fizjoterapii - SprawdzonyFizjoterapeuta.pl Liczba osób, które polecają ten artykuł: 1

26 sierpnia 2020

Rola fizjoterapii w prawidłowym przebiegu ciąży

Podczas ciąży w ciele kobiety zachodzi wiele zmian – hormonalnych, jak i fizycznych. Warto wówczas szczególnie zadbać o dobrą formę, o ile względy zdrowotne nie stoją na przeszkodzie. Z jakich zabiegów fizjoterapeutycznych mogą korzystać kobiety w ciąży?
Rola fizjoterapii w prawidłowym przebiegu ciąży - SprawdzonyFizjoterapeuta.pl Liczba osób, które polecają ten artykuł: 0

29 lipca 2020

Dieta i ćwiczenia jako profilaktyka w chorobie Alzheimera

Profilaktyka choroby Alzheimera obejmuje zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną. Dlaczego czynniki te są ważne? Sprawdź na SprawdzonyFizjoterapeuta.pl
Dieta i ćwiczenia jako profilaktyka w chorobie Alzheimera - SprawdzonyFizjoterapeuta.pl Liczba osób, które polecają ten artykuł: 1

22 lipca 2020

Jakie sporty uprawiać latem?

Ciepłe i długie dni podczas wakacyjnych miesięcy zachęcają do aktywności. Jakie sporty warto uprawiać latem? Sprawdź na SprawdzonyFizjoterapeuta.pl
Jakie sporty uprawiać latem? - SprawdzonyFizjoterapeuta.pl Liczba osób, które polecają ten artykuł: 0