Bezpłatna Rehabilitacja Domowa
dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Informujemy o realizacji bezpłatnych rehabilitacji domowych przez Fizjoterapeutów naszych partnerów medycznych oraz podmioty współpracujące, skierowanej dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województw...


Wybierz województwo aby zobaczyć dane kontaktowe.


Rehabilitacja domowa przeznaczona jest dla każdego pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie.
Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych.
Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego lub domowej opieki długoterminowej.

Jakie są wymagania, aby skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji domowej:

  • Należy posiadać jeden z poniższych dokumentów:
    • orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupę inwalidzką
    • orzeczenie z ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • Skierowanie od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na rehabilitację w warunkach domowych